Foreldreveiledning 

Foreldreveiledning er et tilbud til foreldre, bonusforeldre, fosterforeldre og andre omsorgspersoner. Fokuset i den foredreveiledningen vi tilbyr, handler om hvordan dere som voksne kan legge til rette for å styrke kommunikasjonen, samspillet, strukturen og dynamikken i familien. Fokuset i vår foreldreveiledning er blant annet inspirert av trygg- base teori og elementer fra foreldreveiledningsprogrammet "De utrolige årene". 

I tråd med trygg base tilnærmingen vektlegger og fokuserer vi på at du som omsorgsperson alltid bør forsøke å være større, sterkere, klokere og god i møtet med barnet ditt, uansett barnets alder. Videre at du så sant det er mulig følger ditt barns behov for utforskning, og tar ledelsen når det er nødvendig. Det vi ønsker å bidra til er at du oppnår en fin kontakt med barnet eller ungdommen din, i møtet med hans/hennes behov for oppdagelse og utforskning av verden, og for å komme tilbake til deg for trygghet, støtte og trøst. Disse foreldreegenskapene er like viktige i møtet med både barn og ungdom.

Målet er at foreldreveiledningen skaper positive endringer i samspillet og dynamikken i hele familien, og at barnet ditt føler seg sett, hørt og forstått. Eksempler på aktuelle temaer i foreldreveiledning kan være:

 • Hvordan bidra til å gi barn positiv selvfølelse? 
 • Er jeg god nok som aleneforelder?
 • Hvordan møte bonusbarna?
 • Grensesetting og hvordan få barnet til å høre etter?
 • Vi skal skilles, hvordan samarbeide som foreldre?
 • Hvordan reagerer jeg når barnet mitt har gjort noe galt?
 • Nettbruk og spillavhengighet
 • Andre foreldre har andre regler enn det jeg/vi ønsker å ha
 • Søskensjalusi og søskenkonflikter
 • Innetid og leggetid
 • Hvordan rose og oppmuntre barn?
 • Pubertet og seksualitet
 • Trassalder 
 • Lommepenger og motepress
 • Barnet mitt blir mobbet
 • Barnet mitt mobber andre
 • Hvordan kommunisere med ungdom?
 • Ungdommen avviser meg
 • Mistanke om kriminalitet og rusmisbruk

Barn som blir sett, hørt og forstått av sine omsorgspersoner kan gå ut i verden og se, høre og forstå andre. 

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved