Individualterapi 

Vi kan alle oppleve at livet i perioder er komplisert og vanskelig, og da kan det være nyttig å søke individuell hjelp for å forstå, se nye muligheter og skape endring. De fleste som henvender seg til oss for individualterapi har ingen diagnose, og du trenger ikke henvisning fra lege for å bestille time hos psykolog. 

- Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss. 

I individualterapi har vi fokus på personlig utvikling og mestring, hvor målet er at du skal bli mer fornøyd med din livskvalitet. Vi er opptatt av å bruke relasjonen og det samspillet som skjer i terapirommet, til å skape endring. Sammen med deg lager vi felles mål for terapien. Fokuset vårt er å hjelpe deg til å finne styrker og ressurser hos deg selv, og i omgivelsene rundt deg, slik at du kan bruke dette for å få til endring i tråd med hva du vil og trenger. 

Vårt mål er at du i individualterapien skal føle deg trygg, hørt og forstått, og at vi i et gjensidig arbeid finner veier til den forandringen du ønsker.  Avhengig av hva du søker hjelp for, og om du ønsker hjelp fra psykolog eller familieterapeut, bruker vi ulike terapeutiske tilnærminger hentet fra kognitiv terapi, ACT (aksept-og forpliktelsesterapi), mindfulness, dynamisk terapi, familieterapi, systemisk terapi og tilknytningsteori. 

I individualterapi kan tema for å søke hjelp blant annet være:

 • Styrke selvfølelsen
 • Kjærlighetssorg
 • Takle ensomhet og nedstemthet 
 • Behandle depresjon
 • Fødseldepresjon
 • Redusere angst og uro
 • Bearbeide tap og sorg
 • Behandle fobier
 • Ufrivillig barnløshet
 • Slitenhet og utbrenthet
 • Leve med kronisk sykdom
 • Endre ditt forhold til rusmidler 
 • Håndtere sjalusi og konflikter
 • Usikkerhet knyttet til livsvalg
 • Møte prestasjonskrav
 • Redusere stress
 • Takle vanskelige relasjoner  

Mindfulness handler om evnen til å være våken i nået. 

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved