Parterapi 

I et velfungerende parforhold kan du oppleve trygghet, intimitet, fortrolighet, livsglede og få ny energi. En trygg parrelasjon bygges gjennom utallige små og store gjensidige bekreftelser, og gir deg en opplevelse av å høre til, være spesiell og unik for den andre. Kjernen i et godt parforhold er stor grad av fornøydhet med partneren og parforholdet, og at man takler ulikheter, uenigheter og konflikter på en god måte. 

Kjærlighet er å være der for hverandre.

Et parforhold som ikke vedlikeholdes kan oppleves utrygt og emosjonelt tappende, og du kan trekke deg mentalt/fysisk bort fra det. Par som kommer til terapi kan oppleve savn etter dialog, støtte, omtanke, åpenhet, nærhet, sex, lidenskap, følelser, trygghet, tid, trofasthet, tillit og bekreftelse. 

Opplever du at dere sliter i parforholdet, og lurer på om det beste vil være å skille lag, eller om det er noe dere sammen kan gjøre for å få det bedre? Hva betyr parforholdet for dere? Hvor mye er dere villig til å investere av tid, krefter og engasjement i parforholdet?  

Hvis utviklingen i parforholdet går i negativ retning, kan parterapi være første skritt på en ny og bedre vei. De fleste par vi møter ønsker å bli værende i parforholdet, og søker hjelp til å jobbe med parforholdet. Noen søker parterapi i forbindelse med samlivsbrudd og skilsmisse. Parterapi kan også være en forebyggende investering i vedlikehold av parforholdet. 

I parterapi legger terapeuten stor vekt på å forstå, respektere og bekrefte begge parter. Paret opplever gjerne situasjonen ulikt, og har også ulikt syn på årsaken til utfordringene i parrelasjonen, og hva som skal til for å få det bedre sammen. I terapirommet har hver av dere rett til deres egen historie. Ingen kan bestemme hva en annen har følt, opplevd eller oppfattet. Din historie er ikke det som hendte, men det du husker og måten du husker det på. Parterapien er konkret og ressursorientert med fokus på tanker, følelser og reaksjoner hver av partene opplever i relasjonen, og hvordan dette påvirker parforholdet. Hvordan kan du bli trygg og stole på at din partner er der for deg? Hva trenger parforholdet deres for å bli fornøyd? I parterapi får dere hjelp til å se dere selv og parforholdet i nytt lys, og gjennom det finne alternative måter å handle på. Parterapi kan hjelpe dere til å løse parflokene og gjøre gode valg. 

Her er eksempler på områder par ønsker hjelp med når de kommer til parterapi:

 • Vi vil bli flinkere til å kommunisere 
 • Vi har krise i parforholdet
 • Vi krangler hele tiden om det samme (barneoppdragelse, husarbeid, økonomi og annet)
 • Utfordringer som førstegangsforeldre
 • Den ene ønsker skilsmisse
 • Den ene, eller begge to, savner fysisk og psykisk nærhet
 • Tomhetsfølelse mellom oss
 • Vi har slutta å være kjærester
 • Forbedre og utvikle parforholdet, forebygge at vi sklir fra hverandre
 • Uenighet om bruk av tid på parforholdet/egentid 
 • Hvordan være bonusforelder?
 • Vi ønsker støtte i adopsjonsprosessen
 • Vi kritiserer og hakker på hverandre
 • Utroskap
 • Partner eller barn er alvorlig syk
 • Hvordan samarbeide som foreldre etter skilsmissen?
 • Ønske om støtte under utredning/behandling for barnløshet
 • Føle seg ensom i forholdet
 • Kompliserte relasjoner til foreldre/svigerforeldre
 • Barna har flyttet ut, hva nå?

 

Investering i parforholdet er også investering i egen fysisk og psykisk helse.

 

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved