Samtaler for endring

Ovenstad Familieterapi er et tilbud til par, enkeltpersoner og familier. Vi holder til i hyggelige lokaler sentralt på Torshov. Vi har fleksibel åpningstid, med timer hverdager klokka 8:00-21:00, samt mulighet for timer i helg. 

Velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å bestille time. Ring 94818304 eller send epost til kontakt@ovenstad-familieterapi.no

Sammen finner vi veier til endring.

Par- og familieterapeut 

Aud Ovenstad tilbyr parterapi, prepfor2individualterapi, familieterapi, og foreldreveiledning.

Psykolog 

Tom Kempe tilbyr individualterapi til voksne og ungdom over 16 år.

Når du kommer til samtaleterapi hos en av oss vil vi møte deg eller dere med en samarbeidende tilnærming.  Dette innebærer at:

  • Vi legger stor vekt på å bygge en trygg og tillitsfull relasjon.
  • Vi vil bruke ulike metoder og verktøy tilpasset deg og dine problemstillinger.
  • Vi vil utfordre deg til å utforske dine muligheter ved at vi hjelper deg med å sortere tanker, følelser og opplevelser.
  • Vi er ikke problemfokuserte, men løsningsorienterte, og vil hjelpe deg til bedre livsmestring.
  • Vårt mål er at hver og en skal oppleve seg sett, hørt og anerkjent i terapitimene. 
  • Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Hos Ovenstad Familieterapi finner du/dere et trygt rom for å dele, reflektere, se muligheter og skape endring. 

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved