Om oss

Aud Ovenstad er utdannet pedagog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo, hvor hun i hovedoppgaven fordypet seg i ulike veiledningsretninger. Aud er i tillegg utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høyskole, og har videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner fra Telemark Distriktshøgskole. Hun har også utdanning og erfaring som psykiatrisk hjelpepleier. Aud er sertifisert kursleder i samlivskursene Bufferkurs for par og  PREP (The Prevention and Relationship Enhancement Program/ Modum bad). Hun er også sertifisert «Seven Principles Leader»  i regi av Gottman Instituttet.

Aud har bred erfaring fra ulike stillinger i helse- og sosialfeltet, hovedsakelig som leder. Hun har blant annet jobbet innen rusomsorg og psykiatri med ungdom og voksne. Videre har hun ti års erfaring fra fosterhjemsomsorgen (Bufetat), hvor hun i tillegg til ledelse, har kurset og veiledet fosterforeldre og barnevernsansatte. Hun har jobbet privat som par- og familieterapeut siden 2010.

I terapi er hun opptatt av kommunikasjon og samspill mellom partene. Tanker, følelser og reaksjoner henger nært sammen, og kommunikasjon og samspillsproblemer handler om alle tre aspektene. Teoretisk fundament er kognitiv og emosjonsfokusert terapi, samt elementer fra Bufferkurs for par og PREP samlivskurs. 

I terapien bruker hun også deler fra «Gottman-metoden», hvor målet er å regulere verbal kommunikasjon som skaper konflikter, øke intimitet, respekt og hengivenhet, fjerne faktorer som skaper en følelse av stagnasjon i fastlåste situasjoner og fremme empati og forståelse i parforholdet. 

Aud tilbyr parterapi, individuelle samtaler, familieterapi, foreldreveiledning og PREPfor2. Hun jobber fulltid og leder Ovenstad Familieterapi.

Medlem av Norsk forening for familieterapi (NFFT).

 

Espen Hauk Helskog er utdannet klinisk psykolog, med utdannelse fra UiO, UC Berkeley og Københavs Universitet og han har hovedfordypning i klinisk terapi for voksne. Espen er snart ferdig psykologspesialist i klinisk psykologi og har utdannelse innen forskjellige terapiformer bla. kognitiv psykologi, dynamisk psykologi, compassion focused terapi (CFT) for å nevne noen, men er ikke låst til en spesiell metode som terapeut. Espen har jobbet klinisk med behandling og utredning av psykiske lidelser og ruslidelser hos voksne, ungdommer og barn, og har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Han  har tidligere også arbeidet ved private helseforetak. Han har jobbet akutt, ambulerende, med voksne på allmenpoliklinikk, på døgnavdeling, med barn og unge og deres familier, samt fungert som teamleder i perioder. Espen har lang erfaring i å jobbe med å finne fungerende intervensjoner for det enkelte individet. Han har også lagt frem fagmateriale for psykologer, ledere og andre faggrupper i små fora og på større konferanser. Han har jobbet med forskning i flere perioder i inn- og utland, og han har vært forfatter på flere publikasjoner i små og store tidsskrift, både innen nevroforskning og kliniske case-studier. 

I terapi er Espen opptatt av å bruke relasjonen og det samspillet som skjer i terapirommet, til å skape endring, samtidig som terapi i seg selv er et stykke arbeid som krever både motivasjon, egeninnsats og et felles mål. Han er eklektisk i sin tilnærming til valg av metoder, noe som avgjøres i hvert enkelt tilfelle, men som ofte kan ha elementer av kognitiv terapi, mindfullness, noe dynamisk fokus samt metakognitiv terapi. 

Espen Jobber deltid ved Ovenstad Familieterapi, og ved siden av dette er han i ansatt i barne og ungdomspsykiatrien som en del av en spesialisering innen vokenpsykiatrien.

Espen tilbyr individualterapi til voksne og ungdom over 16 år, foreldreveiledning og samtaler med barn. 

Terapi også på engelsk.

Medlem av Norsk psykologforening (NPF)

 

 

 

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved